Структура та органи управління закладу освіти

Засновник: Судилківська сільська рада.

Директор школи: Дячук Галина Миколаївна.

Заступник директора з НВР: Атаманюк Оксана Володимирівна.

Заступник директора з ВР: Войтюк Леся Юріївна.

Колегіальний орган управління закладом: педагогічна рада (функції педагогічної ради визначені п.7.6 статуту школи).

Колегіальий орган громадського самоврядування: загальні збори (функції визначені п. 7.7. статуту школи).

В закладі діють: рада закладу (голова Куліш Олена Василівна), загальношкільний батьківський комітет (голова Ящук Лілія Миколаївна), учнівське самоврядування (Козацька Рада, кошовий отаман Поліщук Ілона).

Наша адреса: с.Траулин, вул.Центральна, 16.

Район: Шепетівський.

Область: Хмельницька. 

Телефон: (038-40)-20-230

E-mail адреса: traulinschool@ukr.net

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти 

      За Травлинською ЗОШ І-ІІІ ступенів закріплений мікрорайон обслуговування села Траулин і села Савичі.

Кадровий склад Травлинської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

     Вакантні посади: станом на 01.11.2017 р. відсутні.

Мережа

     У 2017-2018 навчальному році у Травлинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів навчається 99 учнів.

Клас

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всього

Учнів

4

9

8

7

12

11

12

11

14

5

6

99

Дівчат

2

3

5

3

6

6

5

5

7

2

4

48

Хлопців

2

6

3

4

6

5

7

6

7

3

2

51

Мова освітнього процесу

     У Травлинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів мова навчання – українська. Учні 1-11 класів вивчають англійську мову, 10-11 класи – німецьку мову, 9 клас – російську мову.

     Профіль навчання: біотехнологічний.

     Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

     До послуг учнів:

- 12 навчальних кабінетів;

- комп’ютерний клас;

- інформаційно-методичний центр;

- майстерня;

- спортивний зал;

- їдальня;

- медичний кабінет;

- кабінет психолога;

- шкільний автобус.

Правила прийому до закладу освіти

     У розділі ІІ Статуту Травлинської ЗОШ І-ІІІ ступенів визначено порядок зарахування учнів до закладу та їх відрахування.

Розділ ІІ. Зарахування учнів до закладу та їх відрахування.

2.1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладом відповідну територію обслуговування і до початку навчального року беруть на облік учнів, які мають їх відвідувати.

2.2. Зарахування учнів до всіх класів закладу здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.3. Керівник закладу зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.4. Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу III ступеня – документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.5. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.6. Переведення учнів закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН.

Правила прийому дітей до 1-го класу

1. До першого класу загальноосвітніх навчальних закладів приймаються діти, як правило, з 6 років.
2. Прийом дітей до школи здійснюється без проведення вступних випробувань, тестувань, співбесід, іспитів з перевірки їх знань з навчальних предметів, відповідно до території обслуговування. Діти, які територіально не обслуговуються навчальним закладом, можуть бути зараховані до нього при наявності вільних місць.
3. Для зарахування дитини до 1 класу батькам, або особам, які їх замінюють, подаються документи:
• Заява батьків, або осіб, які їх замінюють.
• Копія свідоцтва про народження.
• Медична картка дитини встановленого зразка.
4. Вимагати від батьків будь-які інші довідки, зокрема, з місця роботи, про заробітну плату тощо, а також збирати грошові внески, як умова зарахування до закладу, категорично забороняється.
5. Забезпечується першочерговий прийом до 1 класів дітей, які постійно проживають на закріпленій за навчальним закладом.
Контактні телефони:
Телефон приймальні.: (03840) 20-230